,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
-


      
 

, 8 16 F 17. , F.
:
 
     


     ,  
 
Dioscorea deltoides Wall
  Dioscorea deltoides Wall Dioscorea deltoides Wall., D. floribunda Mart, et Gal. (Dioscoreaceae - ) D. deltoides , D. floribunda , , -; -. . D. deltoides (
Jucca filamentosa L
  Jucca filamentosa L Jucca filamentosa L., carnerosana KaJwey, J. gloriosa L. . (Agavaceae - I , , , , , , . , (, ,
 
     
 

SKYLOGIC