,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
-


     Duboisia R. Br.  
 
    Duboisia R. Br.
Duboisia R. Br. . Duboisia myoporoides R. Br. (. 55) 23% , . Duboisia Leichhardtii F. Muell. 2% 0,06%; . . , .
: Duboisia R Br
 
     


     ,  
 
Datura L.
   Datura L. Datura L. Dutra Stramonium. . Stramonium , . ; .
Scopolia J acq.
     Scopolia J acq. Scopolia J acq. , , Scopolia carniolica Jacq. (syn. Scopolia atropoides Schultes). , 0,9% , , .
 
     
 

SKYLOGIC